المپیاد تعیین سطح فیزیک

5125 بازدید بدون دیدگاه

آقای اردلان بنام، مدرس و مشاور المپیاد فیزیک کشوری، آزمونی برای تعیین سطح المپیاد فیزیک طراحی کرده اند که حل آن برای مشتاقان مرحله اول المپیاد فیزیک کشوری در ایران بی فایده نخواهد بود.