کتاب مبانی ستاره شناسی (المپیاد نجوم)

5485 بازدید بدون دیدگاه

ترجمه کتاب «مبانی ستاره شناسی» در نوبت چاپ قرار گرفته است. مترجم این اثر، آقای غلامرضا شاه علی طی تماسی با المپیادوس، این کتاب را از منابع اصلی المپیاد نجوم معرفی کرده اند.