ثبت نام در المپیادهای علمی کشوری

2378 بازدید 1 دیدگاه

این سوالی است که بسیاری از دانش پژوهان همواره آن را از ما می پرسند. برای پاسخ دقیق به این سوال، بایستی المپیادهای دانش آموزی را به دو دسته تقسیم کنیم: المپیادهای تحت نظر وزارت آموزش و پرورش و المپیاد نانو (تحت نظر ستاد نانو)