المپیاد شیمی بسیج سوم دبیرستان 88

15712 بازدید بدون دیدگاه

شصت سوال المپیاد آزمایشی بسیج در رشتۀ شیمی مربوط به سال تحصیلی 89-88 در مقطع سوم دبیرستان آورده شده است که تهیه و مطالعۀ این نمونه سوالات را به تمام دانش پژوهان رشته شیمی توصیه می کنیم.