مرحله اول بیست و دومین المپیاد شیمی ایران

2497 بازدید 1 دیدگاه

آزمون مرحله اول بیست و دومین المپیاد شیمی در چهارم اسفند سال نود برگزار شده است.این آزمون شامل سی و پنج سوال میباشد و پاسخنامه سوالات در انتهای فایل موردنظر در دسترس است.