نحوه تجدید نظر در نتایج مرحله دوم المپیادهای علمی

3913 بازدید بدون دیدگاه

نحوه رسیدگی به اعتراضات، هرساله پس از اعلام نتایج از طریق سایت معاونت دانش پژوهان جوان اعلام می گردد. اما آنچه روشن است باشگاه دانش پژوهان همه ساله از دانش آموزان و اولياي گرامي آنها تقاضا کرده است از مراجعه حضوري جهت پيگيري اعتراضات خودداري کنند.