جزوه مقدماتی المپیاد ریاضی

8750 بازدید بدون دیدگاه

جزوه مقدماتی المپیاد ریاضی تألیف آقای عربکوهی از مدرسان المپیاد ریاضی می باشد و برای آموزش مقدماتی مبانی المپیاد ریاضی به قلم تحریر درآمده است. هم اکنون می توانید نسخه ای از این جزوه را در بازار المپیادوس و با قیمتی مناسب دانلود نمایید.
قیمت: 15 هزار تومان