منابع مرحله اول المپیاد شیمی

15659 بازدید 56 دیدگاه

کتاب های زیر برای مرحله اول المپیاد شیمی ایران توصیه می شود. مطالعه منابعی كه با ستاره مشخص شده اند ضرورت بيشتري دارد.