معرفی کتاب المپیاد شیمی

12757 بازدید 2 دیدگاه

اطلاعات تعدادی از کتاب های مفید برای المپیاد شیمی آورده شده است؛ اما قبل از هرچیز توجه داشته باشید که مطالعه تمام این کتاب ها نه لازم است و نه کافی؛ به این معنا که اولاً ممکن است همه مشاوران المپیاد این کتاب ها را توصیه نکنند، ثانیاً تعدادی کتاب مفید دیگر نیز وجود دارد که در اینجا نامی از آنها برده نشده. بنابراین حتماً منابع المپیاد دانش آموزی شیمی را هم ببینید و یا با یک استاد المپیاد مشاوره کنید.