آشنایی کامل با مرحله دوم المپیاد نانو

1583 بازدید بدون دیدگاه

ارگان رسمی المپیاد نانو کشوری(باشگاه نانو) گزارش کاملی از قسمت های مختلف مرحله دوم المپیاد نانو دانش آموزی را منتشر کرده است. مرحله دوم المپیاد کشوری نانو به صورت حضوری و با شرکت دانش آموزانی در سراسر کشور برگزار می گردد.