آزمون میان ترم اول المپیاد نجوم دی ماه 1388

1206 بازدید بدون دیدگاه

این آزمون المپیاد نجوم مربوط به مرحله انتخابی تیم میباشد و توسط باشگاه دانش پژوهان جوان برگزار شده است.زمانی که برای این آزمون در نظر گرفته شده است یک ساعت و نیم است و شامل سه سوال میباشد.