المپیاد آزمایشی کامپیوتر(سمپاد مشهد)

7405 بازدید بدون دیدگاه

دپارتمان کامپیوتر سمپاد مشهد، یک آزمون آزمایشی کوتاه پاسخ را ارائه کرده است که با حفظ محتوا، تقدیم شما المپیادی های عزیز درس کامپیوتر می گردد.