چرا به مطالعه المپیادنانو در کنار دیگر المپیادها بپردازیم؟

12421 بازدید بدون دیدگاه

عموماً مباحثی که در فیزیک و شیمی دوره دبیرستان ارائه می شود، به صورتی گذرا به کاربرد این علوم اشاره می کند. اگرچه “کاربرد ها”  در زیست شناسی دبیرستان بهتر آورده شده، امّا باز هم  ناگفته های زیادی  باقی می ماند.