مدال آوران المپیاد فیزیک سال 1392

4101 بازدید بدون دیدگاه

باشگاه دانش پژوهان فهرست نهایی برندگان مدال المپیاد کشوری فیزیک سال تحصیلی 1392-1391 را اعلام نمود. المپیادوس برای این نخبگان کشور آرزوی موفقیت در تمامی دوران های زندگی را دارا می باشد.