همه فرمول های الکتریسیته در یک فایل! (برای المپیاد فیزیک)

9736 بازدید 1 دیدگاه

این عکس بزرگ، دارای همه فرمول ها و معادلات مهم الکتریسیته برای المپیاد فیزیک می باشد.