مصاحبه روزنامه بهار با دو مدال طلای المپیاد کامپیوتر

4848 بازدید 1 دیدگاه

روزنامه بهار، در شماره 19 آذرماه سال 1391 خود با سه تن از المپیادی های عزیز مصاحبه کرده است: سیدرهام حیدری، محمد امین عابدی (طلای کشوری المپیاد کامپیوتر) و سیدحامد ولی زاده(طلای جهانی المپیاد کامپیوتر)