نمونه سوال شیمی تجزیه برای المپیاد شیمی

5814 بازدید بدون دیدگاه

آقای حسام موسوی مهر، که از المپیادی های موفق شیمی در ایران بوده اند، آزمون آزمایشی المپیاد زیر را برای آمادگی بیشتر دانش پژوهان ایران در زمینه مبحث شیمی تجزیه طراحی نموده اند.