تأملات شهریار خسروی درباره ی المپیادهای ایران- قسمت سوم

1742 بازدید بدون دیدگاه

مطالعه ي موردي: وضعیت نخبگان ادبی
(وضعیت مدال آوران المپیاد ادبی و رتبه های برتر کنکور در دانشگاه ها )

 (مطلب حاضر ادامه ی سلسله مطالبی است که پیشتر با عنوان «تأملاتی در المپیادهای ایران» در دو قسمت به قلم آقای شهریار خسروی منتشر شد. مخاطب اصلی این مطالب مسئولان محترم، دست اندرکاران وزارت آموزش و پرورش، استادان و دانش آموزان درگیر در المپیادهای ایران هستند. به امید آنکه با رونق گرفتن مباحث انتقادی المپیادهای ایران «واقعا» المپیادهایی  پویا وعلمی بشوند.)