سوالات مرحله دوم بیست و نهمین المپیاد ریاضی

1245 بازدید بدون دیدگاه

قابل ذکر است این آزمون در دو روز هشتم و نهم اردیبهشت سال نود برگزار شده است.سوالات این آزمون توسط مرجع آموزش المپیادهای علمی ایران انتشار یافته است.ویرایش و پاسخ این آزمون را آقایان محمد شریفی،سیامک احمدپور،مرتضی محمدآبادی انجام داده اند.با تشکر از همکاران گرامی