سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی اردیبهشت 1375

1401 بازدید بدون دیدگاه

چهاردهمین دوره مرحله اول المپیاد ریاضی در اردیبهشت ماه سال 1375 برگزار شده و شامل بیست و پنج سوال تستی میباشد.