سوالات مرحله اول سی امین المپیاد ریاضی ایران

1489 بازدید 2 دیدگاه

آزمون مرحله اول سی امین المپیاد ریاضی کشوری در پنجم اسفند ماه سال نود برگزار شده،و شامل ده سوال پاسخ کوتاه و پانزده سوال پنج گزینه ای میباشد که باید در صد و هشتاد دقیقه به این سوالات پاسخ داده شود.متن تمام سوالات توسط مرجع آموزش المپیادهای علمی ایران ویرایش و بازبینی شده است.(با تشکر از سیامک احمدپور،محمد شریفی،مهدی بهزادی)