سوالات مرحله انتخابی تیم المپیاد نجوم فروردین 88

841 بازدید بدون دیدگاه

باشگاه دانش پژوهان جوان تعداد شش سوال المپیاد نجوم پیشرفته را برای آمادگی اعضای تیم ملی المپیاد نجوم طراحی کرده است.