شانزده سوال در المپیاد فیزیک،تألیف اردلان بنام

6182 بازدید 2 دیدگاه

پانزده سوال این آزمون تعیین سطح المپیاد فیزیک تستی و یک سوال تشریحی میباشد.(وقت پیشنهادی:60 دقیقه)