قسمت دوم ویدیوهای آموزشی المپیاد ریاضی

1917 بازدید 4 دیدگاه

آقای سهیل نعمتی، مدال طلا و مدرس المپیاد ریاضی ایران دومین ویدیوی آموزشی المپیاد ریاضی را برای کاربران و دانش پژوهان المپیادوسی آماده کرده اند.