دخترها به کدام المپیاد علاقه دارند؟

4739 بازدید بدون دیدگاه

بنا بر اعلام معاونت دانش پژوهان جوان، از مجموع 129.935 شرکت کننده در المپیادهای کشوری سال تحصیلی 91-90، در رشته های ادبی، زیست شناسی و شیمی آمار شرکت کنندگان دختر بیشتر از پسران بوده است.