کدام المپیاد را انتخاب کنیم؟

5142 بازدید 9 دیدگاه

این مقاله کاری است از زبان رضا نصیرپور(برنده مدال نقره المپیاد زیست)، که در وب سایت خود سعی کرده به این سوال پاسخ بدهد.