المپیاد فیزیک چیست؟

12429 بازدید بدون دیدگاه

المپیاد فیزیک چیست؟ این، عنوان مقاله ایست که یکی از المپیادی های سابق رشته فیزیک، برای دانش پژوهان عزیز ایران زمین، آماده کرده است.