درباره اردوی طلایی ها

3239 بازدید 4 دیدگاه

طبق اعلامیه باشگاه دانش پژوهان جوان، گویا قضیه “حمایت باشگاه دانش پژوهان جوان از اردوی موسوم به طلایی ها” ساختگی بوده و باشگاه مصمم است در مورد چنین دروغ پردازی هایی پیگیری های حقوقی انجام دهد.