توزیع آماری مدال های طلای سال 1392

3196 بازدید 6 دیدگاه

به گزارش المپیادوس، از بین مجموعاً 76 مدال طلای توزیع شده در المپیادهای علمی دانش آموزی کشور در سال تحصیلی 1392-1391، 18 مدال طلا در المپیاد ادبی، 13 مدال طلا در المپیاد ریاضی، 11 مدال طلا در المپیاد نجوم، 10 مدال طلا در المپیاد فیزیک و بالاخره 8 مدال طلا در هریک از رشته های زیست شناسی، شیمی و کامپیوتر توزیع گردید.