کتاب آشنایی با کیهان شناسی نوین برای المپیاد نجوم

1769 بازدید 2 دیدگاه

کتاب An Introduction To Modern Cosmology از منابع المپیاد نجوم، توسط آقای شاه علی(مترجم باتجربه منابع نجوم و کیهان شناختی) اخیراً ترجمه شده و برای فروش آماده شده است.