خلاصه شیمی فیزیک برای المپیاد شیمی

3968 بازدید بدون دیدگاه

صابری نسب، خلاصه ای را از مبحث شیمی فیزیک تالیف کرده است که مطالعه آن به دانش پژوهان عزیز المپیاد شیمی توصیه می گردد.