دانلود جزوات آموزشی المپیاد ریاضی مقدماتی

4797 بازدید 3 دیدگاه

مجله رشد متوسطه، تعدادی مطلب آموزشی برای المپیاد ریاضی مقدماتی، با عنوان هایی چون: تجزیه عبارات جبری و هم نهشتی، شامل تعداد زیادی مثال را برای آمادگی بیشتر دانش پژوهان جوان، جهت شرکت در المپیاد ریاضی ارائه کرده است.