آشنایی با جبر (از منابع مرحله اول المپیاد ریاضی)

3984 بازدید بدون دیدگاه

باشگاه دانش پژوهان جوان، مطالعه جزوه زیر را در مورد جبر، برای شرکت در المپیاد ریاضی ایران توصیه نموده است: