کف المپیاد مرحله دوم المپیاد فیزیک دوره 27 ام – 1393

2044 بازدید بدون دیدگاه

کلاس های حضوری المپیاد فیزیک وِیژه تابستان 93

3051 بازدید 1 دیدگاه

برنامه دوره های مجازی المپیاد فیزیک ویژه تابستان 93

3008 بازدید 1 دیدگاه

کلاس های حضوری و غیر حضوری المپیاد فیزیک

2545 بازدید بدون دیدگاه

کلاس های آمادگی المپیاد فیزیک

2302 بازدید بدون دیدگاه

المپیادوس مطلع شده که اخیراً دوره جدیدی از کلاس های المپیاد فیزیک، آمادگی المپیاد کشوری سال 1393-1392 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.