تاریخچه المپیاد جهانی فیزیک

10047 بازدید بدون دیدگاه

یکی از وبلاگ های المپیاد فیزیک، تاریخچه ای را درباره چگونگی برگزاری المپیاد فیزیک و گزینش منتخبین آن آورده است.