آزمون پایانی برنامه نویسی المپیاد کامپیوتر (1388)

2745 بازدید بدون دیدگاه

آزمون پایانی دوره فشرده برنامه نویسی المپیاد کامپیوتر ایران، از سوی کمیته ملی المپیاد کامپیوتر، به طراحی آیدین نصیری شرق، در بهمن ماه سال 1388 برگزار گردید.