معنی المپیاد

2418 بازدید 1 دیدگاه

لغت نامه دهخدا معنای واژه المپیاد را به این شکل بیان کرده است که در ادامه می خوانیم.