بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد کامپیوتر کشوری’ در المپیاد ایران:

مدال آوران المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۲

بدون دیدگاه | 9461 بازدید

بنا بر اطلاعیه باشگاه دانش پژوهان جوان، نفرات برتر المپیاد کشوری کامپیوتر سال ۱۳۹۲ معرفی شده اند. وب سایت المپیادوس این موفقیت را به این عزیزان تبریک و دست مریزاد می گوید.