بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد کامپیوتر مرحله اول’ در المپیاد ایران:

مرحله اول بیستمین المپیاد کامپیوتر

۱ دیدگاه | 7311 بازدید

این قسمت از المپیادوس به سوالات مرحله اول بیستمین المپیاد کامپیوتر ایران اختصاص داده شده.برای دانلود سوالات لینک زیر را کلیک کنید