بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد نانو’ در المپیاد ایران:

زمان ثبت نام در مرحله اول المپیاد نانو سال ۱۳۹۲

بدون دیدگاه | 5133 بازدید

باشگاه نانو، ارگان برگزاری المپیاد نانو دانش آموزی، زمان ثبت نام در مراحل مختلف پنجمین المپیاد نانو را اعلام کرده است.