کلاس های آمادگی المپیاد فیزیک

2529 بازدید بدون دیدگاه

المپیادوس مطلع شده که اخیراً دوره جدیدی از کلاس های المپیاد فیزیک، آمادگی المپیاد کشوری سال 1393-1392 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.