بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد مقدماتی شیمی’ در المپیاد ایران:

مرحله اول بیست و دومین المپیاد شیمی ایران

۱ دیدگاه | 4539 بازدید

آزمون مرحله اول بیست و دومین المپیاد شیمی در چهارم اسفند سال نود برگزار شده است.این آزمون شامل سی و پنج سوال میباشد و پاسخنامه سوالات در انتهای فایل موردنظر در دسترس است.