بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد علوم نانو’ در المپیاد ایران:

راهنمای کامل المپیاد نانو

۱۰ دیدگاه | 8241 بازدید

برخلاف رشته های دیگر المپیاد دانش آموزی که در المپیادوس به آنها می پردازیم، المپیاد نانو زیرنظر معاونت دانش پژوهان وزارت آموزش و پرورش برگزار نمی شود؛ بلکه نهاد مسئول در برگزاری المپیاد نانو دانش آموزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(و به طور خاص زیرمجموعه ای از آن با عنوان ستاد نانو) می باشد.