بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد علمی زیست شناسی’ در المپیاد ایران:

مدال آوران المپیاد زیست سال ۱۳۹۲

۱۰ دیدگاه | 14840 بازدید

باشگاه دانش پژوهان اسامی مدال آوران المپیاد دانش آموزی کشوری زیست شناسی سال ۱۳۹۲ را اعلام کرده است. المپیادوس برای این دوستان آرزوی سلامتی و موفقیت در همه عرصه های زندگی را دارد.