بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد علمی ایران’ در المپیاد ایران:

آزمون مرحله ی دوم بیست و دومین المپیاد کامپیوتر کشور

بدون دیدگاه | 8230 بازدید

این آزمون در طی دو روز(۱۱ و ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۱)برگزار شده و مجموعا شامل هشت مسئله میباشد.