بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد شیمی 1392’ در المپیاد ایران:

نتایج اولین المپیاد آزمایشی بین مدرسه ای

۳ دیدگاه | 4682 بازدید

نتایج اولین دوره از سلسله المپیادهای آزمایشی شیمی سال ۱۳۹۲ بین مدارس دخترانه مجتهده امین بروجن، فرزانگان ورامین و فرزانگان شهریار اعلام شد.