بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد شهرستان ها’ در المپیاد ایران:

توزیع آماری مدال های طلای سال ۱۳۹۲

۶ دیدگاه | 4784 بازدید

به گزارش المپیادوس، از بین مجموعاً ۷۶ مدال طلای توزیع شده در المپیادهای علمی دانش آموزی کشور در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱، ۱۸ مدال طلا در المپیاد ادبی، ۱۳ مدال طلا در المپیاد ریاضی، ۱۱ مدال طلا در المپیاد نجوم، ۱۰ مدال طلا در المپیاد فیزیک و بالاخره ۸ مدال طلا در هریک از رشته های زیست شناسی، شیمی و کامپیوتر توزیع گردید.