مسأله های مرحله اول سیزدهمین دوره ی المپیاد ریاضی

1390 بازدید بدون دیدگاه

این آزمون در دو نوبت صبح و بعدازظهر آبان ماه سال 1374 برگزار شده است.آزمون نوبت صبح از بیست و پنج سوال تستی و آزمون نوبت بعدازظهر از سه سوال تشریحی تشکیل شده است.