بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد راهنمایی’ در المپیاد ایران:

برنامه مطالعه المپیاد شیمی

۲۵ دیدگاه | 12767 بازدید

پس از درخواست برخی دوستان، به خصوص درخواست اخیر یکی از کاربران سایت المپیادوس، تصمیم بر آن شد تا برنامه ای جامع برای مطالعه المپیاد شیمی دانش آموزی ارائه دهیم.