سوالات المپیاد جهانی ریاضی(دوره چهل و پنجم،2004)

4442 بازدید بدون دیدگاه

در ادامه سوالات المپیاد جهانی ریاضی سال 2004 که شامل 6 سوال است آورده شده.